Mänskliga möten

Mångfaldskonsult och föreläsare med tonvikt på möten med andra kulturer, kommunikation, attityder och förhållningssätt med mål att göra skillnad i vardagen genom att öka förståelse för människans olikheter och bjuda på en annan verklighet.

Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson, mångfaldskonsult och föreläsare med gedigen arbets- och livserfarenhet, arbetar för att minska utanförskapet, öka toleransen och skapa arbetsplatser och skolor där alla kan trivas. Helt enkelt ett mångfaldssamhälle!

Bakgrund

Mänskliga möten grundades 2012 av Jeanette Ohlsson med mål att sprida kunskap och information om bemötande och kommunikation med för oss främmande kulturer, men även kommunikationsverktyg som bygger på hjärnforskning. Jeanette Ohlsson delar med sig av sin kunskap, sina tankar och frågeställningar på ett nära och mänskligt sätt. Mänskliga möten fortsätter att växa och efterfrågan växer sig större för varje år, då samhället ser mer rasism och intolerans samtidigt som generationer av invandrare hamnar i större och större utanförskap. Jeanette Ohlsson har tagit uppdrag Sverige runt i allt från skolor och bibliotek till åklagarmyndigheter och landsting med föreläsningar om utanförskap och förhållningssätt.

Vem är Jeanette Ohlsson?

Jeanette har över 20 års chefserfarenhet inom olika verksamhetsområden, där hennes fokus och passion genom åren har varit kring grupputveckling och förändringsarbete.

Utöver Jeanettes professionella erfarenhet har hon själv flyktingbakgrund. Jeanette är zigenare, född i Polen och anlände i Sverige som kvotflykting 1972. Jeanette utbildade sig och byggde upp sitt eget svenska familjeliv och har idag förmånen att leva i både den svenska och romska gemenskapen.

Jeanette Ohlsson har ett starkt engagemang i samhällsfrågor med fokus på mångfaldsfrågor som etnicitet, funktionshinder, kön och sexuell läggning. Hennes erfarenheter och kunskaper gör det möjligt för henne att jämföra, förtydliga och förklara de företeelser vi väljer att kalla ”kulturkrockar”.

Tjänster

Mänskliga möten och Jeanette Ohlsson erbjuder föreläsningar, utbildningar och kurser till framförallt arbetsplatser och skolor, men är tillgänglig var än i samhället det kan dras nytta av Jeanettes kunskap i:

Kontakt